Baza ofert letnik.pl

Zamówienie parametrów niestandardowych

Po zalogowaniu w panelu administracyjnym przy każdej ofercie jest dostępna zakładka `pozycjonowanie`.
Za jej pomocą można samodzielnie sprawdzić na których pozycjach oferta jest prezentowana w przypisanych kategoriach.
Wybierając odpowiednie ustawienia parametrów można przeprowadzić symulację pozycji oferty na listach wyszukiwania.
Po ustawieniu parametrów oraz obliczeniu kosztów można wygenerować zamówienie - zostaną wysłane na Państwa email informacje o złożonym zamówienieniu, sposób płatności (nr konta, dane do przelewu). Z chwilą odnotowaniu przelewu na koncie parametry oferty zostają zmieniane (np. jest przyporządkowywany kolejny roczny okres abonamentu).

UWAGA:
Dodatkowe parametry dla oferty można przyporządkować jedynie do trwającego abonamentu lub nowego abonamentu.
W przypadku trwania abonamentu i chęci dokupienia dodatkowych parametrów - płatność wynosi 100% opłaty za priorytet czy imit zdjęć (nie ma możliwości pomniejszenia ceny proporcjonalnie do czasu wykorzystanego abonamentu).