Baza ofert letnik.pl

Ranking - pozycja oferty na listach, w kategoriach

Ranking jest to domyślny sposób prezentacji ofert na listach wyszukiwania lub w kategoriach (np. kwatery prywatne).
Ranking jest to algorytm, który bierze pod wzgląd:
- liczbę priorytetów
- limit zdjęć
- datę dodania.

Ranking jest tworzony w ten sposób - im wyższy priorytet oferta na wykupiony tym wyższa pozycja na listach ofert.
W przypadku tego samego priorytetu następuje sortowanie wg wykupionego limitu zdjęć im więcej zdjęć tym pozycja jest wyższa ale w obrębie tego samego priorytetu.
Jeżeli priorytet i limit zdjęć są takie same następuje sortowanie wg daty dodania - im starsza tym oferta wyżej.

Pozycja w rankingu nie jest stała, ulega zmianie gdy jest dodawana nowa oferta, wygasa abonament lub są zmieniane parametry aktywnej oferty.


Sprawdzanie pozycji oferty
Pozycję rankingową w poszczególnych kategoriach przypisanych dla oferty (miejscowość, typ obiektu) można sprawdzić w panelu adminstracyjnym w zakładce pozycjonowanie.


Awans w rankingu
Pozycję w rankingu można podwyższyć dokupując kolejne priorytety lub limit dodatkowych zdjęć.

Parametry ofert z pierwszych miejsc - symulacja kosztów
Pozycję w rankingu można podwyższyć dokupując kolejne priorytety lub limit dodatkowych zdjęć.
Dokładne pozycje oraz odpowiadające im ilości priorytetów oraz limit dodatkowych zdjęć można sprawdzić w panelu administracyjnym przy każdej ofercie w zakładce "pozycjonowanie".
Symulacja pokazuje pozycję oferty w różnych kategoriach (typ obiektu - np. Apartamenty, noclegi w miejscowości - np. Sopot, typ obiektu w miejscowości - np. Apartameny w Sopocie).
Wybierając i zatwierdzając "oblicz" z list wyboru różne poziomy priorytetów oraz limitów dodatkowych zdjęć obliczane są pozycje dla oferty oraz koszt parametrów.