Baza ofert letnik.pl

Indywidualny panel administracyjny

Indywidualny Panel Administracyjny www.letnik.pl: zabezpieczona strefa serwisu internetowego, do którego dostęp jest uzyskiwany za pomocą dwóch ciągów znakowych: adresu email oraz hasła.
Panel administracyjny jest tworzony automatycznie po poprawnym wypełnieniu formularza dodania oferty.
Panel administracyjny umożliwia zarządzanie jedną lub wieloma ofertami.

W panelu administracyjnym udostępniamy:
- listę dodanych ofert z możliwością pełnej edycji danych
- możliwość dodania kolejne oferty
- zmianę danych do logowania - hasło i adres email
- zarządzanie danymi do faktury

Każda z ofert ma możliwość edycji:
- treści podanej przy dodawaniu oferty (adres, kontakt, ceny, odległości, kategorię - typ obeiktu, opis)
- zdjęć (kasowanie, dodawanie, opisy zdjęć)
- adresu www przyporządkowanym do oferty (np. www.TwojaOferta.letnik.pl)
- imprezami - oferty specjalne np. sylwester, majówka (dodawanie, kasowanie, edycja)
- cennika (zaprezentowanie cennika w formie tabelarycznej)
- lokalizacji obiektu na mapie świata