Baza ofert letnik.pl

Abonamnet i rozszerzenia

Abonament podstawowy to opłata za aktywność oferty w bazie ofert letnik.pl. Oferta jest dostępna na listach wyszukiwania oraz jest prezentowana pod własnym adresem internetowym.
Abonament obejmuje okresy 1 roku.
Z uwagi na specyfikę branży - występuje tylko 1 sezon letni oraz zainteresowanie jest bardzo zróżnicowane w poszczególnych miesiącach i trudne jest skalkulowania cen abonament np. półrocznego.
W przypadku ewentualnego zaoferowania abonamentu krótszego niż pełen rok - przez pozostałą część czasu spora część ofert by była nieaktywna - cała baza danych straciłaby uznanie z powodu skromnych zasobów.
Rozszerzenie abonamentu podstawowego
Abonament podstawowy można rozszerzyć o dodatkowy limit zdjęć (każde powyżej 10-go), priorytety, aktywowanie prywatnego linku, boksy reklamowe - polecamy.
Rozszerzenia są przyporządkowywane, dołączone do abonamentu.
Dodatkowy limit zdjęć
W standardzie do oferty można dołączyć 10 zdjęć. Jest możliwość zwiększenia tego limitu o dowolną ilość.
Opłata za każde dodatkowe zdjęcie obejmuje możliwość dołączenia kolejnego zdjęcia oraz jest to narzędzie do pozycjonowania oferty na listach wyszukiwania posortowanych według domyślnego sposobu prezentacji ofert - RANKINGU.
Wyższy limit zdjęć = pozycja na listach wyszukiwania nad ofertami z mniejszym limitem zdjęć ale tym samym lub mniejszym priorytetem.
Priorytety
Narzędzie do pozycjonowania oferty na listach wyszukiwania posortowanych według domyślnego sposobu prezentacji ofert - RANKINGU.
Im większa liczna wykupionych priorytetów tym wyższa pozycja na listach wyszukiwań.
Aktywowanie prywatnego linku
W ofercie można zamieścić link do własnej, prywatnej strony nie związanej z letnik.pl. Aby taki link był aktywny - podlega to dodatkowej opłacie.
Boksy reklamowe - polecamy
Boksy polecamy występują w 3 wariantach: "1 strona", "strony z ofertami", "pozostałe strony - forum, ogłoszenia, mapy"
Odpłatność jest liczona za emisję boksów w każdej grupie - wariancie oddzielnie obejmuje okres 1 rok.
Jednorazowo prezentowanych jest 6 boksów, na każde miejsce przypada max 5 różnych ofert.
Średnio co 5 wyświetlenie strony powinno skutkować pojawieniem się wykupionego boksu.